Offentlig försvarare / Försvarsadvokat

Är du misstänkt för brott? Om brottet som du har blivit misstänkt för kan leda till fängelse, så har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Advokat Heli Lundström har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare i såväl stora som mindre mål.

Du har rätt att föreslå en viss advokat som din försvarare. Uppge för polisen vem du önskar ska företräda dig, gärna redan före första förhöret. Ju tidigare i processen som advokaten får uppdraget, desto enklare blir det för denne att hjälpa dig på bästa sätt. Försvararen närvarar med dig vid polisförhör och eventuell efterföljande rättegång, förklarar för dig vad som händer under processen och tillvaratar dina rättigheter.

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott? Då har du ofta rätt till ett målsägandebiträde, en egen advokat eller jurist som tillvaratar dina rättigheter som brottsoffer under såväl polisutredning som rättegång.  Ett målsägandebiträde ger dig information om processen, om andra former av stöd eller hjälp och kan även hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen.  Advokat Heli Lundström har lång och gedigen erfarenhet av målsägandebiträdesuppdrag i bland annat mål om sexualbrott, våld i nära relationer och våld mot barn.

Du har rätt att välja en viss advokat som ditt målsägandebiträde. Uppge för polisen vem du önskar ska företräda dig, gärna redan i samband med anmälan eller första förhöret. Ju tidigare i processen som advokaten får uppdraget, desto bättre kan denne hjälpa dig.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn utses av domstolen när det finns misstanke om att ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn och om det är vårdnadshavaren som är misstänkt för brottet eller om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte befaras inte komma att ta tillvara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet och ska, i stället för vårdnadshavaren, ta tillvara barnets rätt under polisutredning och rättegång. I uppdraget ingår att vara ett stöd för barnet så att obehaget vid förhör, eventuell läkarundersökning och rättegång blir så litet som möjligt.

Advokat Heli Lundström har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag som särskild företrädare för barn.

Rulla till toppen