Vårdnad, barns boende och umgänge med barn.

Har du och barnets andra förälder olika uppfattningar om vårdnaden ska vara gemensam eller tillkomma någon av er enskilt? Har ni kanske olika uppfattningar om vem av er barnet ska bo hos eller om barnet ska bo växelvis hos er båda? Eller är ni oense om hur barnets umgänge med den föräldern barnet inte bor hos ska se ut eller om det alls ska vara något umgänge?

Ibland kan meningsskiljaktigheterna gälla en av ovanstående frågor, ibland samtliga. Ibland kan man behöva råd inför en förestående separation eller diskussion med den andra föräldern, ibland behöver man ett ombud i en tvist. Advokat Heli Lundström har lång och gedigen erfarenhet av familjemål och erbjuder förutsättningslös rådgivning och åtar sig uppdrag som ombud i alla typer av tvister kring barn.

Välkommen att kontakta advokatfirman för ytterligare information.

Underhållsbidrag till barn

Har du och barnets andra förälder olika uppfattningar i frågor kring hur mycket en av er ska betala till barnet i underhållsbidrag eller om något underhållsbidrag alls ska utgå? Lagregleringen om underhållsbidrag till barn kan av många upplevas som svårtillgänglig eller rent av obegriplig. Advokat Heli Lundström har lång och gedigen erfarenhet av beräkningar av och tvister om underhållsbidrag till barn.

Rulla till toppen