Jag, Marija Lundström, tog juristexamen vid Stockholms Universitet i juni 2023. Jag har under mina studier särskilt inriktat mig inom områdena straffrätt samt juridik som berör barn, exempelvis vårdnadsfrågor, tvångsomhändertaganden och barnets rätt i rättsprocessen.

Jag åtar mig för närvarande uppdrag som ombud i vårdnadsärenden, såsom målsägandebiträde i brottmål, samt som god man eller rättegångsbiträde i ärenden som rör förvaltarskap.

I min roll som ombud/biträde strävar jag efter att du som klient ska känna dig trygg med att dina intressen och rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Tel:+46 76 146 1847        E-post: marija@lundstromadvokat.se

Rulla till toppen