Marija Lundström, Biträdande Jurist,

Jag, Marija Lundström, tog juristexamen vid Stockholms Universitet i juni 2023. Jag har under mina studier särskilt inriktat mig inom områdena straffrätt samt juridik som berör barn, exempelvis vårdnadsfrågor, tvångsomhändertaganden och barnets rätt i rättsprocessen.
Jag åtar mig för närvarande uppdrag som ombud i vårdnadsärenden, såsom målsägandebiträde i brottmål, samt som god man eller rättegångsbiträde i ärenden som rör förvaltarskap. I min roll som ombud/biträde strävar jag efter att du som klient ska känna dig trygg med att dina intressen och rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Rulla till toppen