Jag, Heli Lundström, tog jur kand examen vid Stockholms universitet år 2006 och började samma år biträdande jurist på Advokatfirman Ann Sofi Thelin AB. Under 2010/2011 tjänstgjorde jag som notarie på Eskilstuna tingsrätt varefter jag återvände till byråvärlden som anställd på Advokatbyrån Omnia AB. År 2012 blev jag advokat.

Efter många år som anställd advokat på Advokatbyrån Omnia AB driver jag från och med februari 2020 egen advokatfirma med huvudsaklig inriktning på brottmål och tvister kring barn, rättsområden som jag har särskilt lång och god erfarenhet av.

Som advokat eftersträvar jag alltid ge klienten min uppriktiga bedömning i de olika rättsfrågor som aktualiseras, baserat på lagstiftningen, praxis och mina personliga erfarenheter. Som klient ska du känna att du får svar på dina frågor, att jag är tillgänglig och att ditt ärende, stort eller litet, är viktigt för mig.

Välkommen att kontakta mig på svenska, finska eller engelska. 

Tel: +46 76 146 1788          E-post: heli@lundstromadvokat.se

Rulla till toppen